Sama-sama belajar. Sama-sama berbagi.

Wednesday, January 14, 2009
Berlangganan

Money Web

In een kort overzicht vind u hier de verschillende leenvormen. Voor de alle duidelijkheid staan hier de verschillen in het kort opgesomd.
Rekenvoorbeeld
De familie De Vries wil een lening aanvragen voor de verbouwing van de badkamer. Voor deze verbouwing willen ze € 5000,00 lenen. De familie De Vries wil zekerheid wat betreft de maandelijkse rente en wil tussentijds geen geld meer opnemen. Ze kiezen daarom voor een persoonlijke lening.
Jan en Anita willen meer financiële bestedingsruimte. Tussentijds willen ze geld kunnen opnemen. Wanneer er meer geld beschikbaar is, willen ze ook de mogelijkheid hebben om meer af te lossen. Ze kiezen voor een doorlopend krediet.
Lening vormen
Doorlopend krediet
Wat is een doorlopend krediet?
Een doorlopend krediet is er om over langere periode meer bestedingsruimte te hebben. U mag steeds geld opnemen tot aan de kredietlimiet, maar u mag ook minder opnemen.
Tussentijds mag er altijd zonder boete worden afgelost. Dit krediet is handig wanneer u nog niet exact weet hoeveel geld u nodig heeft of wanneer u het geld nodig heeft. U betaald elke maand een vast bedrag aan rente en aflossing.

Voordelen:
- Alleen rente betalen over het opgenomen bedrag
- Tussentijds extra geld aflossen (boetevrij)
- Meestal een eigen bankpas
Oversluiten van een doorlopend krediet:
U heeft een lening of misschien wel meerdere leningen lopen. Het is dan vaak voordeliger om uw huidige krediet(en) over te sluiten. In plaats van verschillende afschriften, komt alles dan op één handig overzicht.
Tussentijds een extra krediet afsluiten:
Wanneer u geen achterstand hebt opgelopen met betalen en uw financiële situatie laat het toe, is het mogelijk om een nieuwe lening af te sluiten voordat de vorige is afgelopen. Een deel van het bedrag dat u leent, wordt dan gebruikt voor de aflossing van de vorige overeenkomst(en).
Verhogen doorlopend krediet
Het kan voorkomen dat naast uw doorlopend krediet nog behoefte is aan een extra financiële reserve. U kunt er dan voor kiezen om het bestaande krediet open te breken en vervolgens uw krediet te verhogen.
Persoonlijke lening
Wat is een persoonlijke lening
Bij de persoonlijke lening krijgt u in één keer de beschikking over het geleende bedrag. Wanneer u een persoonlijke lening afsluit, weet u precies wanneer de lening eindigt. U spreekt namelijk van tevoren een looptijd af.
Zo spreekt u bij een persoonlijk krediet eenmalig een leenbedrag en een looptijd af. U krijgt dit bedrag in één keer op uw rekening gestort. Vervolgens betaald u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing. In tijden van rentestijgingen biedt een persoonlijk krediet u zekerheid, want uw rente blijft ongewijzigd! Zo weet u precies waar u aan toe bent.
Bent u van plan een nieuwe auto of caravan te kopen? Of wordt het tijd voor nieuwe meubels? Wellicht heeft u hiervoor gespaard, maar is het genoeg? Wanneer u extra geld nodig heeft, maar graag overzicht houdt in uw financiën, is een persoonlijke lening voor u een oplossing!
Voordelen:
- Uitbetaling direct ineens
- Vast rentepercentage
- Vast maandbedrag
- Vaste looptijd
Vaste rente
Wanneer de rente stijgt is een persoonlijke lening ideaal. Mocht de rente stijgen, dan heeft dit geen enkele invloed op de persoonlijke lening. Deze rente blijft ongewijzigd.
Stel u koopt een auto. Bij een persoonlijke lening spreekt u van tevoren af wat de looptijd van de lening is. U kunt deze lening bijvoorbeeld afstemmen op de levensduur van uw auto. Hierdoor voorkomt u dat de auto al is afgeschreven, maar u nog steeds moet betalen aan uw persoonlijke lening.
Spaarkrediet
Een spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een kapitaalverzekering.
Doorgaans betaald u voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Bij een spaarkrediet betaald u echter alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen.
Daarnaast betaald u een maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering.
Met deze verzekering kunt u een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen.
Dit gebeurt met een kapitaalverzekering bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. De uitkering is gelijk aan de eindwaarde van de participaties en dus afhankelijk van de koersontwikkeling.
Rentekrediet
Een rentekrediet is een leenvorm voor particulieren die veel lijkt op een doorlopend krediet. Het grootste verschil is dat men bij een rentekrediet niet verplicht wordt om maandelijks af te lossen. Daardoor is het rentekrediet de leenvorm met de laagste maandlast. Deze leenvorm wordt ook vaak gebruikt om geld achter de hand te hebben, zoals bij een verbouwing of restauratie van bijvoorbeeld een oldtimer of ander duur verzamelobject. De looptijd van een rentekrediet is in principe oneindig. U lost immers niets af en betaald alleen rente. Ingezetenen van Nederland van 18 tot 65 jaar met een vast inkomen, wat niet mag bestaan uit een uitkering van de sociale dienst of de WW, kunnen in aanmerking komen voor een rentekrediet.
Moneyweb.nl is in het leven geroepen om als bemiddelaar in geldkredieten informatie te geven aan consumenten op het gebied van hypotheken en leningen. Hierbij wil Moneyweb.nl de consument helpen juiste en verantwoorde keuzes te maken bij het afsluiten van een lening of hypotheek.
Wij worden beloond door aanbieders op basis van doorlopende provisie voor wat betreft consumptief krediet en uit een mix van afsluit- en doorlopende provisie betreffende hypotheken en verzekeringsproducten. Bij eventuele klachten kunt u ons een brief sturen ter attentie van de Directie. Voor onverhoopte geschillen zijn wij aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Ada yang tahu artinya nggak?
Ada email dari temen tapi saya kagak ngarti..... ?!
Dia cuman kasih tahu "Money Web" doang....